Produksjon av containere

Vi har god erfaring med å produsere

  • styremonduler til landbasert brønnboring.
  • utstyrscontainere / basketer til bruk både offshore og på land.

Leveranser i aluminium og stål.

Containerbygging

Aktuelt