Personvernerklæring

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger hos Jondal Precision Industries AS (JPI). Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har.  JPI ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål. Kontaktinformasjon finner du på var hjemmeside.

Formålet med informasjonen som innhentes er:

 • for å oppfylle aktuelle avtaler med deg
 • for å kunne gi tilgang til vare pro dukter og tjenester
 • for å kunne sende relevant informasjon
 • for å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes og profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss. Vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvilke type opplysninger som behandles

Når vi skal opprette kontakt med deg, eller du etablerer et kundeforhold med oss, er det følgende opplysninger vi registrerer:

 • navn
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • firmanavn
 • organisasjonsnummer
 • firmaadresse
 • postnummer
 • poststed
 • eventuell e-postadresse for faktura

Registreringen av disse opplysningene er en forutsetning for at et kundeforhold kan gjennomføres. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

I forbindelse med kjøp og henvendelser vil vi også lagre:

 • kjøpshistorikk, blant annet hvilken type vare eller tjeneste du har kjøpt og når du kjøpte dem
 • servicestatus, servicehistorikk, returer, reklamasjoner og reparasjoner

Behandlingen av disse personopplysningene skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på eller måtte trenge hjelp til etter at du har kjøpt produkt eller tjeneste hos oss.

Vi vil også lagre vanlig kjøpshistorikk, bl.a. hvilken type vare eller tjeneste du har kjøpt og når du kjøpte dem.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre utover det som nevnes her:

Dersom vi har overlatt drift av nettsiden eller deler av den til en tjenesteleverandør, vil vi kunne gi denne tjenesteleverandør adgang til å lagre og bruke dine personopplysninger, men kun i den utstrekning som er nødvendig for å yte tjenesten. En slik tjenesteleverandør vil vi i så tilfelle ha en forpliktende databehandleravtale med iht. GDPR. Vi selger ikke dine personopplysninger til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre for markedsføringsformål uten at du uttrykkelig har samtykket til det.

JPI har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern iht. kravene i GDPR, og vi har rutinemessige risikovurderinger og interne revisjoner.

Endring av personvernerklæring

Denne Personvernerklæringen vil kunne bli oppdatert med jevne mellomrom. De oppdaterte vilkårene trer i kraft umiddelbart ved publisering. Din bruk av våre nettsider reguleres altså av den versjonen som er publisert på brukstidspunktet.

Rettigheter og sletting av registrerte opplysninger

Dersom vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i disse opplysningene, og du har rett til å be om justering av eller sletting av opplysningene. Vi vil i så tilfelle kunne be om bekreftelse av identiteten for verifisering.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler, og ikke utover lovens rammer.

Dersom noen av opplysningen også er lagret i en backup-fil, vil det i noen tilfeller ta litt lengre tid for alt er slettet, da det i de fleste tilfeller er fysisk umulig å bare slette enkeltdetaljer fra en backup.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.