Fra Jondal Stål til Jondal Precision Industries

Jondal Stål skifter navn i 2015.

Siden stål ikke lengre er det råmaterialet vi bruker mest i vår produksjon, skiftet vi i 2015 navn fra Jondal Stål til Jondal Precision Industries. I dag jobber vi mest med metaller som titan og aluminium, men også med plast og kompositt.

I anledning navneskiftet ble det tatt bilder verkstedet vårt av fotograf Sverre Hjørnevik.

Aktuelt