JPI leverer rekkverk til Steindalsfossen

JPI har produsert og installert rekkverket i 40 mm massivt Duplex-stål ved vakre Steindalsfossen.

 

Steinsdalsfossen er en vill og imponerende foss som ligger 2 km vest for Norheimsund i Hardangerfjorden langs Fv7 Nasjonal turistveg Hardanger fra Norheimsund mot Bergen.

Det er ikke uten grunn at fossen er en av de mest besøkte i Norge. Fossen med sitt 50 m høye fall er blitt en turistattraksjon særlig i månedene mai-juni når det er høy snøsmelting. Det som gjør fossen så «trolsk» og spesiell er at det går en sti fra parkeringsplassen og opp bak fossefallet hvor en kan gå tørrskodd.

Anlegget rundt er tilpasset både de som er dårlig til beins og de som sitter i rullestol.

I 2014 produserte og installerte Jondal Precision Industries rekkverket ved Steindalsfossen. Rekkverket, som er tegnet av arkitektfirma Grindaker, er produsert i 40 mm massivt Duplex-stål. Det er sammenhengende fastmontert. Under fossen er rekkverket demonterbart.

Andre prosjekter