JPI-er en lokal bedrift, og vårt arbeid med presisjonsbearbeiding og produksjon er viktig for lokalsamfunnet. Velferden og sikkerheten til våre arbeidere betyr mye for oss. Vi reduserer også klimaavtrykket. Vi legger mye arbeid i å stadig forbedre kvaliteten på produktene vi leverer til våre kunder. 

Håndtering av kjemisk avfall

Vi er veldig opptatt av å verne om den unike lokale naturen. Vi har streng håndtering av kjemisk avfall i henhold til beste bransjepraksis.