Sveising og montering i Stampa-prosjektet

I 2021 deltok JPI i byggingen av Stampaelva kraftverk i Ullensvang kommune i Vestland fylke.

Stampaelva kraftverk ligger i Ullensvang kommune i Vestland fylke. I 2021 deltok JPI i Stampa-prosjektet med sveising og montering for ferdigstilling av kraftverket, inkludert modifikasjon av innløpsrør og montering av glidekobling.

Om Stampa kraftverk

Småkraft inngikk avtale med grunneiere til Stampaelva i 2015. OED gav konsesjon til kraftverket i 2012, som ble fornya i 2018. I 2019 var detaljplan og nettavtale på plass og man kunne starte byggingen. I 2022 ble kraftverket satt i drift.

For Stampa er vannvei gitt konsekvensklasse II, og har et statisk trykk på ca. 550 meter.

Les mer om Stampa kraftverk på Småkraft sin nettside

Ønsker du å vite mer om vår kompetanse innen vannkraft og energi?

Les mer her

Flere av våre prosjekter