Rørskyvingsprosjekt i Holen

Holen kraftverk ligger i Luster kommune, Vestland fylke.

Jondal Precision Industries har levert komplett foring av borehull for prosjektene Holen og Skorge for Småkraft AS. Begge plasser er borehull fora med rustfritt stål, der rørene er sveist sammen og skjøvet inn i borehull. Flens er sveist på trykkende for tilkobling til kraftverket.

Vår samarbeidspartner i forbindelse med rørskyving er Småkraft.

Teknisk informasjon:
550 mtr. Duplex rør , Ø 1200x8mm, foret helt til inntaksdam. Fallhøyde 238 mtr. Holen er vannvei gitt konsekvensklasse  0.

Vi er godt fornøyd med JPI, og ser gjerne at de blir involvert i prosjektene våre i fremtiden.

Småkraft

Holen i Sogndal

Ønsker du å vite mer om vår kompetanse innen vannkraft og energi?

Les mer her

Flere av våre prosjekter